Dask

DASK Sigortası

Hangi Yerler Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmak Zorundadır?

Zorunlu Deprem Sigortası depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Kapsamda Bulunan Binalar:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler
 • Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı arsa vs. olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak  ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Bu Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar Hangileridir?

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

ZDS Kapsamı Dışındaki Binalara, İhtiyari Deprem Sigortası Yapılabilir Mi?

Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır.

Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür.

Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir

Zorunlu Deprem Sigortasında Binanın Sigorta Bedelinin Tespiti Ne Şekilde Yapılmaktadır?

Hazine Müsteşarlığı’nca yayınlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümü (veya yaklaşık yüzölçümü)

 

Yapı Tarzı m² Fiyatı
A- Çelik, Betonarme, Karkas 700.-TL
B- Yığma Kâgir 500.-TL
C- Diğer Yapılar 260.-TL

Örneğin Betonarme yapı tarzında ve 100 m² alanı olan bir bina için DASK poliçesi sigorta bedeli; 100 x700.-TL =70.000.-TL’ dir.

Zorunlu Deprem Sigortasında Azami Sigorta Bedeli Var Mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli bütün yapı tiplerinde ; 150.000 TL olarak belirlenmiştir.

Zorunlu Deprem Sigortasında Uygulanan Muafiyet Var Mıdır?

Evet, her bir hasarda, sigorta bedelinin % 2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmında sorumludur.  Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Sigorta Bedeli, DASK Poliçesi İçin Belirlenmiş Bedeli Aşan Yerler İçin Deprem Sigortası Yapılabilir Mi?

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların değeri, DASK poliçesi için bulunan bedeli aştığı takdirde, aşan kısım için sigorta şirketleri tarafından “İhtiyari Deprem Sigortası” yangın teminatına ek olarak yapılabilir. (Zorunlu Deprem Sigortasının yapılmış olması kaydı ile)

*Yukarıda yer alan bilgiler, kullanıcıları bilgilendirme amacı ile yayınlanmaktadır. Detaylı bilgi için poliçe şartlarını inceleyiniz.

NASIL SİGORTA YAPTIRACAKSINIZ?

Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Temsilcilikler ve Güneş Sigorta acentelerine başvurmanız yeterli.

HIZLI ERİŞİM