Güneş Sigorta’nın en önemli değeri sahip olduğu insan kaynağıdır. Bu doğrultuda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışanlarımız, Güneş Sigorta'nın hedefleri doğrultusunda ve şirketimizin tüm departmanlarıyla koordinasyon içinde, başarı odaklı bir çalışma yürütür.

 

İnsan Kaynakları Müdürlüğünün temel sorumluluk alanları; işe alma, oryantasyon, performans değerleme, çalışanlarla ilişkiler, kadro planlaması, bordro işlemleri ve özlük işlemleridir.

 

İleriye dönük bir yatırım olarak kabul ettiğimiz personel eğitimleri, şirketimizin hedeflerini gerçekleştirmesinde birincil etkendir. Bu bilinç ve amaçla hareket eden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz, çalışanlarımıza şirket içi ve şirket dışı eğitimler ve yurtdışı staj olanakları sunar.

 

Güneş Sigorta, araştırmacı, vizyon sahibi, yaratıcı, çözüm odaklı gençlere, sigortacılık formasyonu kazandırarak, yöneticilerini kendi bünyesinden seçmeye özen gösterir.


Haklar ve Menfaatler

 

Çalışma Düzeni

Güneş Sigorta Ailesi sabah 09.00’da çalışmaya başlar ve akşam 18.00’da mesaisi biter. Fazla çalışma ile ilgili süreçler, Toplu İş Sözleşmesi ve İş Kanunu esasları çerçevesinde yürütülür.

 

Ücretlendirme ve Yan Haklar

Sendikalı ve Kapsam Dışı Asli Kadro Personelin toplam maaşının oluşumunda çıplak maaşın yanı sıra geniş kapsamlı yan ödemeler de bulunur. Ayrıca çalışanlarımıza servis ve yemek hizmeti sağlanmakla beraber, servisten yararlanmak istemeyen çalışanlarımıza yol ücreti ödenir.

Yardım ve sosyal desteklere ilişkin tutar ve ödeme kriterlerinin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tanımlanması esas olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ilgili esaslar çerçevesinde süreç yönetilir.

Personel ücretlerini ise, ücret araştırması yapan kurumlar tarafından hazırlanan dokümanlardan yararlanarak, kıyaslama yöntemiyle ve işin tanımına uygun pozisyon/unvan kriterlerine göre ücret bantları belirleriz.

Çalışanlarımızın ücretleri, iki yılda bir imzalanan toplu iş sözleşmesi ile günün koşullarına göre belirlenen yıllık artış oranları ile ayarlanır. Başlıca diğer maaş artışı ise terfi sebebiyle gerçekleşir.

 

Sağlık Hizmetleri ve Özel Emeklilik

Güneş Sigorta çalışanları, primleri şirketimiz tarafından karşılanmak üzere, geniş kapsamlı Özel Sağlık Sigortası teminatı altındadır. Kadrolu çalışanlarımız ile alt işveren çalışanlarımız (part-time çalışanlar hariç), primleri Güneş Sigorta tarafından karşılanmak üzere, Ferdi Kaza Sigortası teminatı altındadır.

Ayrıca tüm kadrolu çalışanlarımız, Bireysel Emeklilik Sigortası kapsamındadır.

 

Toplu İş Sözleşmesi-BASS (Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)

Kadrolu çalışanlarımız (müdür yardımcısı ve alt unvanlar için) sendikalıdırlar ve maaşları ile birlikte tüm sosyal hakları, işveren ile sendika arasında yıllık olarak akdedilen Toplu İş Sözleşmesi’ne göre belirlenir.

 

İşe Alım Prosedürü

Şirketimiz, 60 yıllık sektör tecrübesi ve hizmet anlayışına uyum sağlayabilecek; ortak değerlerimizi benimseyecek, ekip çalışmasına yatkın, başarı odaklı, gelişime açık çalışanları ailesine katmaya özen gösterir. Bu sebeple işe alım sürecimiz sınav ve mülakatla gerçekleştirilir.

SIK SORULAN SORULAR

  • Kimler Başvurabilir?