ORTAKLAR

PAY ORANI
(%)

PAY TUTARI
(TL)

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

56,39

304.495.989  

 Groupama Holding Filiales et Participations

10,00

54.000.000  

 Türkiye Vakıflar Bankası Vakıfbank Personeli

 Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı

10,00

54.000.000  

 Türkiye Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri
 Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı

5,42

29.291.023  

 Halka Açık Hisseler

18,19

98.212.988  

TOPLAM

100.00

540.000.000  

 

*Şirketimizde İmtiyazlı Pay bulunmamaktadır.