2018 yılında toplam sigorta prim üretimi bir önceki yıla kıyasla %17,4 oranında artarak 54,7 milyar TL’ye çıkmıştır. Toplam prim üretiminin 47,7 milyar TL’lik kısmı hayat dışı branşlardan, 6,9 milyar TL’lik kısmı hayat sigortalarından elde edilmiştir. Hayat dışı ve hayat branşlarındaki artış sırasıyla %20 ve %1,1 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon düşülerek reel değişim hesaplandığında ise sektörün prim üretiminde %2,4 küçüldüğü görülmektedir.


Reelde hayat branşı %15,9 küçülürken, hayat dışı branşta ise reelde büyüme kaydedilmemiştir. Hayat dışı sektörün branş bazında üretimlerine bakıldığında, sektörde en büyük üretime sahip zorunlu Kara Araçları Sorumluluk branşı 2017 yılına göre %22 artarak reel olarak %1 büyüyerek 15,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sektörün ikinci büyük branşı olan Kasko branşında 2018 yılında üretim 7,8 milyar TL olurken, 2017 yılına göre üretimi %13,4 oranında artmıştır. Üçüncü büyük branş olan Yangın ve Doğal Afetler branşında üretim 2018 yılında 7,0 milyar TL olurken, 2017 yılına göre üretimi %21 oranında büyümüştür. Sektör üretiminin %13’ü Sağlık branşında olup, 2018 yılında 6,2 milyar TL prim üretilirken, 2017 yılına göre üretimi %24 oranında artmıştır.

Genel Zararlar branşında 2018 yılında üretim 5,2 milyar TL, Kaza branşında 1,8 milyar TL, Genel Sorumluluk branşında 1,4 milyar TL prim üretimi gerçekleşmiştir. Nakliyat, Finansal Kayıplar, Hukuksal Koruma, Su Araçları, Kredi, Hava Araçları Sorumluluk, Hava Araçları, Kefalet, Su Araçları Sorumluluk, Destek, Raylı Araçlar branşlarının 2018 yılı toplam üretimi 2,4 milyar TL’dir.

Branşlar (TL)

2017

2018

Pay (%)

Artış (%)

Reel Artış (%)

Kaza

1.682.318.452  

1.812.338.146  

4%

8%

-10%

Hastalık-Sağlık

5.026.464.106  

6.244.295.477  

13%

24%

3%

Kara Araçları

6.916.180.532  

7.842.917.162  

16%

13%

-6%

Raylı Araçlar

11.068  

0  

0%

-100%

-100%

Hava Araçları

114.153.481  

179.857.508  

0,4%

58%

31%

Su Araçları

218.148.439  

300.257.211  

1%

38%

14%

Nakliyat

651.957.892  

829.833.718  

2%

27%

6%

Yangın ve Doğal Afetler

5.745.990.852  

6.972.578.655  

15%

21%

1%

Genel Zararlar

4.355.445.077  

5.247.013.900  

11%

20%

0,1%

Kara Araçları Sorumluluk

13.042.053.210  

15.854.546.224  

33%

22%

1%

Hava Araçları Sorumluluk

131.775.217  

194.377.729  

0,4%

48%

23%

Su Araçları Sorumluluk

26.402.168  

31.336.619  

0,1%

19%

-1%

Genel Sorumluluk

1.023.855.057  

1.391.898.950  

3%

36%

13%

Kredi

173.718.087  

248.338.460  

1%

43%

19%

Kefalet

50.021.130  

71.788.694  

0,2%

44%

19%

Finansal Kayıplar

325.760.102  

345.630.885  

1%

6%

-12%

Hukuksal Koruma

225.033.131  

168.125.712  

0,4%

-25%

-38%

Destek

1.318.624  

122.350  

0,0003%

-91%

-92%

Hayat Dışı Toplam

39.710.606.624  

47.735.257.399  

87%

20%

-0,1%

Hayat Toplam

6.844.082.921  

6.920.771.569  

13%

1%

-16%

Genel Toplam

46.554.689.545  

54.656.028.968  

100%

17%

-2%