2019 yılında toplam sigorta prim üretimi bir önceki yıla kıyasla %26,7 oranında artarak 69,2 milyar TL’ye çıkmıştır. Toplam prim üretiminin 57,9 milyar TL’lik kısmı hayat dışı branşlardan, 11,4 milyar TL’lik kısmı hayat sigortalarından elde edilmiştir. Hayat dışı ve hayat branşlarındaki artış sırasıyla %21,3 ve %64,1 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon düşülerek reel değişim hesaplandığında ise sektörün prim üretiminde %13,3 büyüdüğü görülmektedir. Reelde hayat branşı %46,8 büyürken, hayat dışı branşta ise reel büyüme %8,4 olarak gerçekleşmiştir.

Hayat dışı sektörün branş bazında üretimlerine bakıldığında, sektörde en büyük üretime sahip zorunlu Kara Araçları Sorumluluk branşı 2018 yılına göre %18 artmış reel %5,3 büyüyerek 18,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sektörün ikinci büyük branşı olan Kasko branşında 2019 yılında üretim 9,4 milyar TL olurken, 2018 yılına göre üretimi %19,9 oranında artmıştır. Üçüncü büyük branş olan Yangın ve Doğal Afetler branşında üretim 2019 yılında 8,4 milyar TL olurken, 2018 yılına göre üretimi %21,1 oranında büyümüştür. Sektör üretiminin %14,4’ü Sağlık branşında olup, 2019 yılında 8,4 milyar TL prim üretilirken, 2018 yılına göre üretimi %34 oranında artmıştır. Genel Zararlar branşında 2019 yılında üretim 5,9 milyar TL, Kaza branşında 2,4 milyar TL, Genel Sorumluluk branşında 1,7 milyar TL prim üretimi gerçekleşmiştir. Nakliyat, Finansal Kayıplar, Hukuksal Koruma, Su Araçları, Kredi, Hava Araçları Sorumluluk, Hava Araçları, Kefalet, Su Araçları Sorumluluk, Destek, Raylı Araçlar branşlarının 2019 yılı toplam üretimi 3 milyar TL’dir.Branşlar (TL)

2018/12

2019/12

Pay (%)

Artış (%)

Reel Artış (%)

Kaza

1.812.338.146   

2.372.741.294   

4%

31%

17%

Hastalık-Sağlık

6.244.295.477   

8.358.143.518   

14%

34%

20%

Kara Araçları

7.842.917.162   

9.406.268.988   

16%

20%

7%

Raylı Araçlar

0   

13.280   

0%

0%

0%

Hava Araçları

179.857.508   

223.854.250   

0,4%

24%

11%

Su Araçları

300.257.211   

413.511.536   

1%

38%

23%

Nakliyat

829.833.718   

950.787.872   

2%

15%

2,4%

Yangın ve Doğal Afetler

6.972.578.655   

8.447.103.132   

15%

21%

8%

Genel Zararlar

5.247.013.900   

5.876.737.321   

10%

12%

0%

Kara Araçları Sorumluluk

15.854.546.224   

18.711.638.555   

32%

18%

5,5%

Hava Araçları Sorumluluk

194.377.729  

263.898.565   

0,5%

36%

21%

Su Araçları Sorumluluk

31.336.619   

44.655.983   

0,1%

43%

27%

Genel Sorumluluk

1.391.898.950   

1.712.142.924   

3%

23%

10%

Kredi

248.338.460   

304.281.300   

1%

23%

10%

Kefalet

71.788.694   

92.177.756   

0,2%

28%

14,8%

Finansal Kayıplar

345.630.885   

505.294.367   

1%

46%

31%

Hukuksal Koruma

168.125.712   

198.465.014   

0,3%

18%

6%

Destek

122.350   

158.666  

0,0003%

30%

16%

Hayat Dışı Toplam

47.735.257.399   

57.881.874.321   

84%

21%

8%

Hayat Toplam

6.920.771.569   

11.359.715.131   

16%

64%

47%

Genel Toplam

54.656.028.968   

69.241.589.453   

100%

27%

13%